Daitoshokan no Hitsujikai

synopsis:

season : add season

episode : add episode

episode title titleO aired
episode 1 null October 7, 2014 8:00 PM edit
episode 2 null October 14, 2014 8:00 PM edit
episode 3 null October 21, 2014 8:00 PM edit
episode 4 null October 28, 2014 8:00 PM edit

staff : add staff

Serie similaire